Бизнес трансформации

Нашата философия

EUC вярва, че всяка фирма трябва да се стреми към постоянно подобрение. Миналият успех не е гаранция за бъдещи резултати без непреклонна гъвкавост спрямо бързо променящите се вътрешните и външни фактори.

Нашите услуги:

Оптимизиране на компанията

  • EUC създава оптимални бизнес модели, стройни оперативни процеси и адаптивен мениджърски подход, създаващи възможност за увеличение на приходите и подобряване на печалбата;
  • Ние правим анализ на ефективността и ефикасността на работните дейности и реорганизираме действащия целеви модел за да генерира допълнителна стойност.

Бизнес решения

  • Оценяване и оформяне на фирмена стратегия и консултиране източници на финансиране (напр. ППП, външни фондове, кредити).
  • Идентифициране на стратегически инвеститори, на възможности за съвместни предприятия и подпомагане в преговорите с институционални и частни инвеститори.

Управление на проекти

  • Подготвяне на завършено кредитно предложение за банките, включващо- структура на кредита, бизнес план, форми за кандидатстване, проектна документация, определяне на опции за обезпечения и др.
  • Подкрепа в предоговарянето на фирмени задължения и преструктуриране на банкови кредити.