Обучение на топ мениджъри и развитие на мениджмънта

Нашата философия

EUC има солиден практически опит в развиването на топ талантите и в двете групи - висшето и средно ниво ръководители - в множество операционни роли. Чрез комбиниране на значително познание с най-последните изследвания за развитие на лидерството ние сме уверени, че може да предоставим осъзнати прозрения (изводи) за конкретни практически действия за всички индустрии. Ние осигуряваме успешно управление на екипи и развиваме индивидуални умения прилагайки най- високо ниво на стандарти за управление във Вашите организации.

Нашите услуги:

Ние предлагаме индивидуално обучение на топ мениджъри в организационното управление на промяната и поведенческите аспекти на лидерството на екипи.

Ние допринасяме за развитието на висшето ниво лидери осланяйки се на солидно практическо познание в:

  • Дефиниране на стратегия и нейното реализиране за максимизиране на изпълнението на целите;
  • Промотиране на гъвкавост и отговорност, адаптиране и разграничаване на Вашия мениджърски стил, демонстриране на лидерство, подсилване на Вашето влияние, справяне с опозицията и съпротивата, откриване на таланти и тяхното развитие.

Ние развиваме средното ниво мениджъри чрез:

  • Практическо обучение да се подпомогнат да постигнат екипен успех и лична професионална удовлетвореност;
  • Откриване и мотивиране на техните таланти, които ще им помогнат да станат висше ниво мениджъри.