Частно банкиране и финансово консултиране

Нашата философия

Компанията EUC е фокусирана върху установяването на дългосрочни отношения - изградени на доверие, почтеност и конфиденциалност - с Вас и Вашето семейство. За да добавим стойност към Вашия постоянен финансов успех ние отдаваме голямо значение на истинското разбиране на Вашите условия и амбиции, а също така и на съвместното планиране на разнообразните семейни проекти.

В EUC вярваме в редуцирането на излишните разходи, намаляването на риска и управлението на Вашите активи с нарастваща печалба.

Нашите услуги:

Ние бихме искали да Ви поканим заедно да преосмислим Вашата стратегия за разпределение на активите и да предложим специализирани услуги за да посрещнем всяка Ваша потребност:

  • Финансово консултиране и подкрепа в избора на банка, заявления за кредити и банкови продукти;
  • Намирането на коректните банкови партньори и доверено съпътстване на нашите клиенти през целия активен цикъл на инвестиране;
  • Изготвяне на подходящи за определената цел индивидуално подготвени решения и помощ в управлението на благосъстоянието и финансовото планиране;
  • Оптимизиране на индивидуалните активи и на личните (семейни) инвестиции.